Matchmaking og forretningsdelegasjoner

Enterprise Europe Network arrangerer løpende matchmaking-arrangementer i både Norge og Europa i samarbeid flere store messer i Europa.

I tillegg tar vi, gjennom "Company Missions", norske bedrifter med på bedriftbesøk i utlandet, og mottar utenlandske bedrifter hjemme i Norge. 

Matchmaking / Brokerage Event

Matchmaking eller B2B "speed dating" er møteplasser hvor bedrifter fra hele Europa samles og møtes ansikt til ansikt for å finne nye samarbeidspartnere eller prosjekte.

På en matchmaking får du mulighten til å treffe potensielle samarbeidspartnere gjennom planlagte og forhåndsbookede bedriftsmøter eller samtaler. Matchmaking er en unik måte å komme i kontakt med bedrifter fra flere europeiske land på kort tid, noe som ellers ville kostet både tid og penger. På en matchmaking vet deltakerne om hverandre på forhånd, og kan derfor i løpet av de avtalte minuttene for møte (vanligvis 30 minutter) konsentrere seg om det potensielle fremtidige samarbeidet.

Med korte, målrettede møter med et stort antall potensielle partnere i løpet av noen få dager, er dette en rask og effektiv måte å skape seg et kontaktnettverk i utlandet.

En-til-en-møtene avtales på forhånd, med utgangspunkt i ønsker om tilbud og samarbeid fra deltakerne.  

De vanlige stegene i en Matchmaking:

  1. Opprette en profil på arrangementets hjemmeside med basisinformasjon om hvem bedriften er og hva dere tilbyr eller søker etter.
  2. Deltakerne ber om og aksepterer møter med hverandre. Møtene blir opprettet av arrangører.
  3. Alle deltakerne mottar en møteplan før arrangementet. Denne viser hvem dere skal møte, hvor dette skal skje og tidspunkt.

Vi vil i ettertid sende deg et evalueringsskjema og ta kontakt for oppfølging og hjelp til å opprette eventuelle samarbeid med bedriftene du har møtt.

Bedriftsdelegasjoner

Bedriftsdelegasjoner (Company missions) blir ofte avholdt i sammenheng med matchmakingarrangementer, men kan også være uavhengig. Vi både tar med norske bedrifter til utlandet, og mottar utenlandske bedrifter hjemme i Norge.