Matchmaking og forretningsdelegasjoner

Enterprise Europe Network arrangerer løpende matchmaking-arrangementer i både Norge og Europa i samarbeid flere store messer i Europa. I tillegg tar vi, gjennom "Company Missions", norske bedrifter med på bedriftbesøk i utlandet, og mottar utenlandske bedrifter hjemme i Norge.

Matchmaking / Brokerage Event

Matchmaking eller B2B "speed dating" er møteplasser hvor bedrifter fra hele Europa samles og møtes ansikt til ansikt for å finne nye samarbeidspartnere eller prosjekter.

På en matchmaking får du mulighten til å treffe potensielle samarbeidspartnere gjennom planlagte og forhåndsbookede bedriftsmøter/samtaler.Matchmaking er en unik måte å komme i kontakt med bedrifter fra flere europeiske land på kort tid, noe som ellers ville kostet både tid og penger. På en matchmaking vet deltakerne om hverandre på forhånd og kan derfor i de oppsatte møteminuttene (vanligvis 30 minutter) konsentrere seg om det potensielle fremtidige samarbeidet.  

Med korte, målrettede møter med et stort antall potensielle partnere i løpet av noen få dager er dette en rask og effektiv måte å skape seg et kontaktnettverk i utlandet på.

En-til-en-møtene avtales på forhånd med utgangspunkt i ønsker om tilbud og samarbeid fra deltakerne.  

De vanlige stegene i en Matchmaking:

  1. Man oppretter en profil på arrangementets hjemmeside med basisinformasjon om hvem man er og hva man tilbyr eller søker.
  2. Deltakerne anmoder om og aksepterer møter med hverandre. Møtene istandsettes av arrangører.
  3. Alle deltakerne mottar en møteplan før arrangementet, som viser hvem man skal møte hvor og når.

Vi vil i ettertid sende deg et evalueringsskjema og ta kontakt for oppfølging og hjelp til å opprette eventuelle samarbeid med bedriftene du har møtt.

Bedriftsdelegasjoner

Bedriftsdelegasjoner (Company missions) avholdes ofte i sammenheng med matchmakingarrangementer, men kan også holdes uavhengig. Vi tar både med norske bedrifter til utlandet, og mottar utenlandske bedrifter hjemme i Norge.