Rådgiving

Våre rådgivere er spesialister på ulike eksportrelaterte utfordringer og vet hvilke regler som gjelder for din bedrift.

Trenger du hjelp til tolke EUs jungel av regelverk? EØS-regler, produktmerking, moms og toll er eksempler på områder der du må forholde deg til regler som kan være svært forvirrende.

Enterprise Europe Network kan hjelpe din bedrift med å finne svar på spørsmål om aktuelle EU-regler og forskrifter. Mange regler, standarder og lover er av stor betydning for norske bedrifters virksomhet, produkt, salg og fremtidige markedsmuligheter i utlandet. Vi hjelper din bedrift å finne svar.

Våre rådgivere er ansatt i Innovasjon Norge. Du finner nyttig informasjon om eksport og internasjonalisering på Innovasjon Norges nettsider.