Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network er verdens største EU-rådgivningsnettverk for bedrifter. Vi hjelper deg med å finne markedsmuligheter, teknologier, prosjekter og partnere i utlandet.

 

Enterprise Europe Network er et globalt nettverk av bedriftsrådgivningsorganisasjoner som bistår små og mellomstore bedrifter og vitenskapsinstitusjoner med å realisere sine strategier og ambisjoner gjennom internasjonalt samarbeid. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne nye samarbeidspartnere i utlandet, samt løse utfordringer knyttet til eksport.

Nettverket ble etablert av Europakommisjonen i 2008 og består av mer enn 600 partnerorganisasjoner i rundt 60 land som star klar til å hjelpe din bedrift over grensen – helt gratis.

I samarbeid med Enterprise Europe Network-kontorer i hele verden hjelper vi din bedrift med å

  • finne nye teknologier i utlandet
  • tilby deres teknologi og produkter til utenlandske samarbeidspartnere
  • finne utenlandske samarbeidspartnere, som leverandører, agenter, forhandlere, distributører og underleverandører
  • få informasjon og veiledning om finansieringsmuligheter i EU
  • få informasjon om utenlandske markeder og muligheter, produktmerking- og krav som CE-merkning
  • få svar på EU-regler, lovgivning og standarder
Nettverket i Norge

I Norge er Enterprise Europe Network lagt til Innovasjon Norge. Dedikerte nettverksrådgivere sitter i Innovasjon Norges Eksportsenter, samt på 6 av Innovasjon Norges 18 distriktskontor, men dekker hele landet.

Kom i kontakt med en rådgiver fra Enterprise Europe Network