Photo: IStock/Thinkstockphotos.com

SMB-instrumentet, en skreddersydd finansieringsordning

SMB-instrumentet er en helt ny finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter (SMB) under EUs program for forskning og innovasjon,...

Photo: iStock/Thinkstockphptos.com

PES: Økonomisk støtte til å skrive søknader til SMB-instrumentet

Nå kan du søke økonomisk støtte for å skrive søknad for både fase 1 og fase 2 av SMB-instrumentet. Konkurransen om EU-midler er stor og utforming av gode søknader krever kunnskap og kompetanse, tid og ressurser. Den såkalte prosjektetableringsstøtten (PES) vil bidra til å lette arbeidet for bedriftene og sikre flere gode norske søknader.

Photo:Image Source/Thinkstockphotos.com

SMB-instrumentet – noe for min bedrift?

SMB-instrumentet er åpent for alle små og mellomstore bedrifter(SMBer) som har internasjonale ambisjoner og som ønsker å utnytte noen av de mulighetene som finnes i det indre markedet. SMB-instrumentet gir SMBer anledning til å drive EU-finansierte prosjekter alene, evt. sammen med andre bedrifter. Det betyr at du kan søke uten å være medlem av et konsortium og uten å ha partnere i andre land.